Nabolaget

Elva som ikke lenger deler byen

En gang var Akerselva gammel og grå. Men den har fått sin renesanse og danner en 8,2 kilometer lang tursone, både nedover mot byen og opp mot marka. Her i nærområdet lå en enormt viktig del av Norges industrialisering, nemlig fossefallene, som kunne utnyttes til kraft. Når man nå går rundt blant de pittoreske fabrikkbyggene er det vanskelig å forstå hvor hardt slit det engang var. Nå er det «bare» et fantastisk nabolag, der noen av byens største arbeidsplasser lå.

De små veiene og gatene forteller små og store historier. Gatestumpen Våghalsen er for eksempel oppkalt etter fossen Våghalsen i Akerselva, rett nedenfor Beierbrua. Der ligger også Hønse-Lovisas hus, som er udødeliggjort av Oscar Braaten i romanen «Ungen», mens Claus Riis’ gate er forresten oppkalt etter han som forfattet «Eg heiter Anne Knutsdotter».